Non-Verbale Communicatie

Een belangrijk deel van onze communicatie is non-verbaal, onbewust en wordt gekleurd door ingesleten ervaringen. Hoe wij een gesprekspartner waarnemen, wordt vooral bepaald door onze ervaringen en de reacties daarop. Dit komt tot uiting in de kleinste signalen die in ons gezicht te lezen zijn. Inzicht in je eigen non-verbale presentatie en dat van je gesprekspartner, vergroot je mogelijkheden om helderder en efficiënter te communiceren.

Gezichtspatronen voorspellen gedrag

Op basis van ruim 30 jaar klinisch onderzoek is er een bijzondere methode ontwikkeld om gezichtspatronen en het bijbehorende voorspelbare gedrag te analyseren. Het gezichtspatroon wordt het Non-Verbale Lek genoemd. Aangezien het NVL onbewust is, is het uitgesloten dat iemand het patroon kan controleren, aanpassen of voorkomen dat het zichtbaar wordt. Het NVL geeft het verschil aan tussen wat iemand bewust wil zeggen en wat hij onbewust laat zien.

Werkwijze

We maken gebruik van video-opnamen om het NVL zichtbaar en herkenbaar te maken. Er wordt een opname gemaakt terwijl je een aantal eenvoudige vragen beantwoordt. Door de videobeelden vertraagd af te spelen wordt een patroon van non-verbale reacties zichtbaar.

Afspraak maken?